BEZPIECZNY DOM

Nasza placówka realizuje grant ”Bezpieczny Jestem”
w ramach projektu
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Opieki Jestem w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 250 000zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020r.

W wyniku realizacji grantu - wykonano:

Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej.

Zakupiono:
- maseczki FFp2 - 1600 szt.
- przyłbica ochronna - 100 szt.
- rękawiczki jednorazowe / nitrylowe / - 200 op.
- fartuch ochronny - 300 szt.
- kombinezon ochronny - 50 szt.
- środki do dezynfekcji powierzchni - 60l
- środki do dezynfekcji sprzętu - 30l
- środki do dezynfekcji ciała - 310l
- termometr bezdotykowy - 4 szt.

Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Zakupiono:
- koncentratory tlenu - 6 szt.
- defibrylatory z wyposażeniem - 2 szt.
- lampy bakterio i wirusobójcze - 6 szt.
- nebulizatory - 6 szt.
- aparaty do mierzenia ciśnienia - 10 szt.
- pulsoksymetry - 10 szt.
- ssaki elektryczne mobilne - 2 szt.
- bramy bioasekuracyjne, dezynfekujące - 4 szt.
- bramy dezynfekcyjne Premium - 2 szt.
- pralka - 1 szt.
- prasowalnica -1 szt.

Zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek opieki całodobowej miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny.

- w trakcie realizacji jest przystosowanie całego piętra na potrzeby izolacji i kwarantanny dla pensjonariuszy.
- w trakcie realizacji jest przygotowanie miejsc dla personelu

TOP Call Now Button