KOMUNIKAT – CORONAVIRUS COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w naszym Ośrodku odbywają się telekonsultacje medyczne dla osób z wynikiem dodatnim. Prowadzą je specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego.

Ponadto wraz odpowiednimi służbami – Inspekcją Sanitarną, realizowane będą przez najbliższe dni dodatkowe testy dla członków rodzin pracowników oraz pracowników ośrodka i pensjonariuszy, u których przy poprzednim teście wynik okazał się ujemny (wynik ujemny oznacza brak zakażenia). Rodziny te przebywają obecnie na kwarantannie. Badania przeprowadzone będą w specjalnym namiocie, ustawionym po konsultacji z Wójtem Gminy Drwinia w miejscowości Grobla.

W przyszłym tygodniu będziemy też wykonywać, z własnej inicjatywy i na nasz koszt, profilaktyczne wymazy dla pracowników, którzy nie wykazują już objawów choroby.

Odpowiadając na Państwa pytania o potrzeby związane z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej – ponieważ są one zużywane bardzo szybko, będziemy wdzięczni za wsparcie w tym zakresie. Dary prosimy zostawiać pod bramą 1 ośrodka (od strony kościoła). Nasz pracownik co jakiś czas będzie odbierał je stamtąd. Taki sposób przekazywania ich będzie bezpieczny dla wszystkich z nas.  

Dziękujemy Wójtowi Gminy Drwinia p. Janowi Pająkowi za wsparcie i pomoc w organizacji opieki psychologicznej dla rodzin naszych podopiecznych oraz pracowników i ich rodzin. Osoby zainteresowane konsultacją kontaktujemy indywidualnie z psychologiem.   Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie słowa i gesty wsparcia, które są dzisiaj wszystkim zakażonym tak bardzo potrzebne.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Domu Opieki Jestem w Grobli