ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wszystkim naszym Rodzinom,
wszystkim osobom związanym z Domem Opieki Jestem, naszym Dobroczyńcom

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,
piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Ufamy, że już niedługo będziemy mogli spotkać się w rodzinnej atmosferze naszego domu.

życzą
Mieszkańcy, Pracownicy
Elżbieta i Ryszard Tomczyk